Plastic Smart Sport Clubs

The Wave draagt bij aan een wereld zonder plastic zwerfaval door een massale beweging van bewustwording en actie in gang te zetten bij sportverenigingen. Hierbij staat gedragsverandering en een ‘we can do’-mentaliteit centraal.

The Wave brengt de relevante partijen en kennis bij elkaar binnen een community en fungeert als een ‘spin in het web’ voor een optimale informatievoorziening en het gericht opzetten van acties.

Het is ons doel om alle Sport Clubs in Nederland Plastic Smart te maken.

wrapper white

Het plastic probleem

We weten allemaal dat plastic vervuiling een groot probleem is, wereldwijd.

Stichting The Wave heeft als doel het leveren van een bijdrage aan een wereld zonder (plastic) zwerfafval door een massale beweging van bewustwording en actie in gang te zetten bij sportverenigingen, scholen en gemeenten. 

De kernactiviteit van The Wave is om (duurzaamheidscommissies van) sportverenigingen te voorzien van middelen en kennis om grotendeels zélf de uitdaging binnen de vereniging aan te gaan om een plastic smart sportvereniging te worden – met ondersteuning op maat waar nodig. De focus ligt in eerste instantie op sportverenigingen en is tweeledig:

 1. Sportclubs voorzien van de ondersteuning om de plastic footprint te verkleinen. 
 2. Sportclubs voorzien van ondersteuning om de bewustwording van de plastic vervuiling te vergroten onder de leden en deze actief te betrekken in de oplossing.

-ad 1: We ontwikkelen een online tool/module om inzicht te verkrijgen in het gebruik van plastics en afval. Zo kunnen we afvalstromen circulairder maken en sportverenigingen alternatieven bieden om het gebruik van plastics terug te dringen.

ad 2: Dit doen we door middel van het organiseren van Club Clean Ups in samenwerking met Nederland Schoon, gastlessen op scholen in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds.

Quote
73

aangesloten sportclubs

935021

plastic bekers bespaard

7349

kg plastic bespaard

30

blije vissen

wrapper white

Wat doen we

The Wave brengt de relevante partijen en kennis bij elkaar binnen de sportwereld en fungeert als een ‘spin in het web’ voor een optimale informatievoorziening. The Wave richt zich op acties om het gebruik van wegwerpplastic zoveel mogelijk te stoppen, het gebruik van overig plastic te verminderen, alternatieven te vinden en zwerfaval tegen te gaan.

Ons doel is om sportclubs plastic smart te maken:

 • geen single use plastics (wegwerpplastics)
 • reductie van plastic afval
 • gebruikt plastic moet 100% recylcebaar zijn
 • bewustwording creëren
 • samenwerken met anderen, zoals scholen en gemeenten om het
 • plasticprobleem om te lossen

Consultancy

The Wave helpt sportclubs in Nederland Plastic Smart worden door het bieden van advies en het verbinden met de juiste partijen. Wij adviseren clubs op de volgende onderwerpen:
– het terugdringen van het gebruik van (wegwerp) plastic
– de reductie van plastic (zwerf) afval
– het recyclen van plastic (zwerf) afval

Activatie

Samen met het bestuur van de betreffende club en (indien aanwezig) een duurzaamheidscommissie, assisteren wij wij bij het opstellen van een actieplan om het  gebruik van plastics terug te dringen en bewustwording te creëren omtrent de plastic soep, zoals het benoemen van club ambassadeurs of het organiseren van opruimacties op de club en in de omgeving.

Sponsoren, bedrijven, corporates, zijn onze belangrijkste partners om op sportclubs ons doel te realiseren. Samen met bedrijven die hun naam verbinden aan onze acties hebben we de middelen om acties succesvol uit te voeren. 

Gemeenten kunnen ons door middel van subsidies ondersteunen bij het plastic smart en zwerfafval vrij te maken van sportverenigingen en de omgeving. 

Sponsoren kunnen instappen door schenkingen te doen aan de stichting zelf en / of door het sponsoren van opruimacties of de investeringen die nodig zijn om ‘plastic smart’ te worden.

Bewustwording

Om bewustwording te creëren organiseren we:

 • Club Clean ups om de omgeving met leden op te ruimen
 • Trainingen & instructie’s aan vrijwilligers en iedereen die dat wil
 • Informatie/presentaties aan vrijwilligers, clubs en sponsoren over The Wave en haar diensten/services
 • Informatieavonden bij NOCNSF aangesloten sportbonden 
 • Planning /coördinatie presentaties gastlessen/ webinars/ workshops

ANBI

Gegevens van de Stichting m.b.t. ANBI

Naam

Stichting The Wave

Gegevens Belastingdienst

861585975

URL

www.foundationthewave.org 

Adres

Veenbergplein 32

2023KH Haarlem 

nielsolaf@foundationthewave.org 

info@foundationthewave.org 

Mobiel: 06-27072969 

Kernactiveiteit & Doelstelling

Stichting The Wave heeft als statutair doel het leveren van een bijdrage aan een wereld zonder (plastic) zwerfafval door een massale beweging van bewustwording en actie in gang te zetten bij sportverenigingen, scholen en gemeenten.

De focus ligt in eerste instantie op sportverenigingen en is tweeledig: 

 1. Het terugdringen van het gebruik van wegwerpplastics; 
 2. Het creëren van bewustwording over de problematiek van de ‘plastic soup’ onder (jeugd) leden en sponsoren. 

De kernactiviteit en doelstelling van The Wave is om (duurzaamheidscommissies van) sportverenigingen te voorzien van middelen en kennis om grotendeels zélf de uitdaging binnen de vereniging aan te gaan om een plastic smart sportvereniging te worden – met ondersteuning op maat waar nodig. Deze ondersteuning bestaat uit: 

 1. Sportclubs voorzien van de ondersteuning om de plastic footprint te verkleinen. 
 2. Sportclubs voorzien van ondersteuning om de bewustwording van de plastic vervuiling te vergroten onder de leden en deze actief te betrekken in de oplossing.

Het vergroten van de bewustwording heeft als doel om de leden te bereiken en het probleem van plastic afval te laten erkennen. Hiermee creëren sportverenigingen het nodige draagvlak om veranderingen door te voeren en wordt gedragsverandering gestimuleerd. Daarnaast geeft dit de leden de mogelijkheid om actief bij te dragen en onderdeel te zijn van de oplossing.

De Stichting dient het algemeen belangen tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het bijeenbrengen van gelden, fondsen en subsidies;
  • Het verstrekken van achtergrondinformatie over het plasticprobleem 
  • Het organiseren van evenementen, samen met de partners 
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk
  • De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder
  • Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden aan hen door de Stichting vergoed.
  • Aan bestuurders kan geen beloning, vakantie- of presentatiegeld worden toegekend.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

 1. Sportclubs voorzien van de ondersteuning om de plastic footprint te verkleinen. 
 2. Sportclubs voorzien van ondersteuning om de bewustwording van de plastic vervuiling te vergroten onder de leden en deze actief te betrekken in de oplossing.

Dit doen we door middel van Club Clean Ups, gastlessen (In samenwerking met het WWF) op scholen, het organiseren van informatieavonden, een Kahoot-quiz, een te ontwikkelen online monitoringstool om het effect meetbaar te maken.

 • Het houden van een transparante en toegankelijke administratie
 • Het organiseren van educatieve evenementen en manifestaties
 • Onderhouden van goede contacten met het Wereld Natuur Fonds, Nederlands Schoon en andere stakeholders
 • Het verwerven van benodigde middelen door benaderen van bedrijfsleven en fondsen;

Voorzitter

Niels-Olaf Bout 

Veenbergplein 32

2023 KH Haarlem 

06-27072969

nielsolaf@foundationthewave.org 

Penningmeester

Olivier van Nieuwenhuizen 

06-53307642 

o.v.nieuwenhuizen@connexxion.nl

Secretaris

Mr. Rutger Middendorf 

rutger@middendorf.nl 

06-53577177 

Bestuurslid

Roel Bovendeert

Bestuurslid

Florian Fuchs

 

Beloningsbeleid

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

De Stichting voldoet aan de volgende voorwaarden

 • De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang;
 • De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;
 • De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de Stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders en/of beleidsbepalers van de Stichting beschikken niet over het vermogen van de instelling alsof het hun eigen vermogen is.
 • De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de Stichting.
 • Daardoor zal het eigen vermogen beperkt blijven;
 • De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 • Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel, namelijk: Het Wereld Natuur Fonds 
 • De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Motivatie voor aanvraag

De Stichting zet zich in om de de bewustwording omtrent het gebruik van plastics om sportclubs te minimaliseren,  leden te bereiken en het probleem van plastic afval te laten erkennen en circulairder te maken. Hiermee creëren sportverenigingen het nodige draagvlak om veranderingen door te voeren en wordt gedragsverandering gestimuleerd. Daarnaast geeft dit de leden de mogelijkheid om actief bij te dragen en onderdeel te zijn van de oplossing. Hiervoor zijn financiële middelen nodigen om producten en diensten te ontwikkelen en te  kunnen financieren.

Voor begunstigers van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Het belastingvoordeel voor begunstigers van een culturele ANBI

Stichting The Wave

Bankrekening: NL56 TRIO 0320 0782 72

Quote
wrapper white

DOE MEE.

Wil je ook meehelpen om het plastic probleem op te lossen? Dit kun je doen:
1. Meld je club aan bij The Wave
2. Organiseer een informatiemiddag of -avond op je club of op school samen met het WNF
3. Organiseer een opruimactie op jouw club, school of in je buurt
4. Word lid van het WNF of maak je kind WNF Ranger
5. Let thuis op je plastic verbruik en scheid plastic
6. Neem wanneer je gaat wandelen of joggen altijd een (gerecycled) plastic zakje mee om afval wat je onderweg vindt mee te nemen en in de vuilnisbak te gooien
7. Volg en like ons op Facebook, Instagram en LinkedIn
Voor meer informatie, mail ons op info@foundationthewave.org

 

Sponsoren van sportclubs
Vind jij dat je als sponsor je verantwoordelijkheid moet nemen en de club die jij sponsort Plastic Smart moet worden? Samen met jou gaan we het gesprek aan met de betreffende club en assisteren bij het Plastic Smart maken van de club.

Meer weten? Mail ons info@foundationthewave.org

wrapper white

Het bestuur

Florian Fuchs

Consultancy

Florian speelt voor HC Bloemendaal en is met het Duitse elftal zowel Olympisch als Europees kampioen. Met zijn eigen onderneming HYPHA houdt hij zich bezig met plastic en textiel innovaties voor bedrijven. Daarnaast is Florian medeoprichter van de duurzaamheidscommissie van HC Bloemendaal waar hij de samenwerking met het WNF heeft gefaciliteerd.

Roel Bovendeert

Roel Bovendeert

Consultancy

Roel speelt al meer dan 10 jaar voor HC Bloemendaal en is geruime uitgekomen voor het Nederlands elftal. Met zijn eigen onderneming HYPHA houdt hij zich bezig met plastic en textiel innovaties voor bedrijven. Daarnaast is Roel medeoprichter van de duurzaamheidscommissie van HC Bloemendaal waar hij de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds heeft gefaciliteerd.

Olivier van Nieuwenhuizen

Olivier van Nieuwenhuizen

Penningmeester

Olivier is zeer ervaren in projectmanagement en organisatieadvies. Hij is Head of Project Management & Lean Office bij mobilitybedrijf Transdev Nederland en is daarnaast als WNF vrijwilliger verantwoordelijk voor de coördinatie van WNF activiteiten in de regio Kennemerland. Olivier is tevens bestuurslid van hockeyclub Alliance en mede initiatiefnemer en oprichter van The Wave.

Rutger Middendorf

Rutger Middendorf

Secretaris

Rutger heeft als advocaat veel ervaring op het gebied van sport- en verenigingsrecht en adviseert sportorganisaties waaronder de KNBSB en diverse verenigingen. Hij is tevens bestuurslid van Hockey Support Group NL. Rutger is regelmatig op HC Bloemendaal te vinden, vroeger als speler, nu als toeschouwer.

 

Niels Olaf Bout

Niels-Olaf Bout

Voorzitter

Niels-Olaf is ondernemer en zeer ervaren in het organiseren van sportevenementen, zoals de Final4 van de Euro Hockey Leaque. Hij is zelf een groot liefhebber van diverse sporten en actief marathonloper. In de weekenden is hij altijd op de sportclub. Tijdens die weekenden en de vele trainingsuren voor zijn marathons valt het op dat er zo veel plastic (zwerf) afval is…Niels-Olaf is initiatiefnemer en oprichter van The Wave.

Partners

WWF
HC Bloemendaal
ABN
Plastic Smart Cities

Partner worden?

Neem dan contact op met Niels-Olaf Bout via nielsolaf@foundationthewave.org of 06-27072969

wrapper blauw

Neem contact op.

And be part of the Wave.

Wil je meer weten over The Wave? Of wil je je direct aansluiten als sportclub? Vul dan hier je gegevens in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.


Algemene voorwaarden | Privacy verklaring